Contenuto Principale
PDF Print

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI DĂRMĂNEŞTI

În calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului, CONSTANTIN SPIRIDON, primar al oraşului Dărmăneşti, vă aduce la cunoştinţă

măsurile ce trebuiesc luate în vederea eventualelor inundaţii cauzate de topirea zăpezii, astfel:

  •  să se asigure scurgerea apei provenită din topirea zăpezii prin şanţuri şi rigole;
  •  îndepărtarea gheţii şi a zăpezii din secţiunea acestora precum şi a celorlalte blocaje existente (deşeuri vegetale sau material lemnos);
  •  întreţinerea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere prin decolmatarea gurilor de canalizare;
  •  îndepărtarea materialului lemnos din zona formaţiunilor torenţiale şi de pe malul cursurilor de apă pentru a se evita antrenarea acestora de către apele mari si crearea de blocaje.

    Nu în ultimul rând, eventualele situaţii deosebite vor fi anunţate cu maximă operativitate  către conducerea PRIMĂRIEI  ORAŞULUI DĂRMĂNEŞTI la telefon: 0234356656.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL ORAŞULUI DĂRMĂNEŞTI

ING. CONSTANTIN SPIRIDON

 
eMAG.ro