Contenuto Principale
Reabilitarea infrastructurii de apă PDF Print

Primarul oraşului Dărmăneşti, Spiridon Constantin, aduce la cunoştinţa cetăţenilor că în localitatea nostră, din vara acestui an, vor începe lucrările  din cadrul proiectului ,,Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată” prin Compania Regională de apă Bacău.
    La nivelul oraşului Dărmăneşti, această lucrare în valoare de  aproximativ 18 milioane de euro, are două componente, staţie de epurare şi reţea de colectare ape uzate pe o lungime de 56 Km, şi se va finaliza la sfârşitul anului 2014.

Contribuţia financiară a oraşului Dărmăneşti la această investiţie este de 2% din valoarea totală, aproximativ 360000 euro, diferenţa până la 18 milioane de euro va fi suportată de Uniunea Europeană şi Consiliul Judeţean Bacău.
    Având în vedere faptul că promovarea în rândul cetăţenilor a investiţiilor din proiect este deosebit de importantă atât pentru informare cât şi pentru formarea bunelor practici, în următoarea perioadă, reprezentanţi ai Primăriei Dărmăneşti, vor efectua un sondaj, prin  completarea unor chestionare în procent de 5% din numărul de gospodării conectate la reţeaua  de canalizare, pentru evaluarea  următoarelor aspecte

  • Nivelul de satisfacţie a populaţiei cu privire la  serviciile de canalizare
  • Aşteptările cetăţenilor în urma investiţiilor care urmează a fi realizate în cadrul  acestui proiect
  • Nivelul de cunoaştere a acestui proiect de către populaţia vizată de aceste investiţii

 Investiţia este vitală  pentru populaţie, pentru sănătatea noastră şi a copiilor noştri şi sperăm  că va fi primită cu satisfacţie de toţi locuitorii oraşului nostru.

        Cu stimă şi respect,
                    PRIMAR,
                            ING. SPIRIDON CONSTANTIN

 
eMAG.ro